O PROGRAMIE
  MOŻLIWOŚCI
  PREZENTACJA
  CENNIK
  ZAMÓWIENIE
  KONTAKT


MOŻLIWOŚCI    


Aplikacja ma budowę modułową. Można dobrać odpowiednią konfigurację w zależności od wymagań. Jest także możliwość zaprojektowania nowych funkcjonalności wg życzenia klienta.
Standardowo program działa w wersji jednostanowiskowej (nie jest wymagana instalacja serwera bazodanowego) - taka wersja aplikacji sprawdza się głównie w małych firmach. Jeśli w Twojej firmie jest jednak więcej komputerów z pewnością zainteresujesz się instalacją wersji sieciowej.

BUDOWY
Jest to podstawowy moduł programu, w którym użytkownicy prowadzą ewidencję prowadzonych aktualnie (oraz zakończonych) budów. Do każdej inwestycji należy wprowadzić nazwę, dane teleadresowe oraz ewentualnie opis budowy. Bezpośrednio z programu jest możliwość wysyłki wiadomości e-mail do inwestora.
Podmoduł Materiały
Do każdej budowy przypisywane są wykorzystane materiały razem z ich wartością, dzięki czemu w głównym oknie aplikacji dla każdej budowy widać zsumowane koszty za materiały. Podmoduł Materiały umożliwia przyjęcie towaru na budowę jak też zwroty do dostawcy.
Podmoduł Dostawcy
Ewidencjonowanie materiałów dla każdej z inwestycji wiąże się także ze zbieraniem informacji na temat dostawców. Podmoduł ten umożliwia tworzenie bazy dostawców z danymi teleadresowymi.

SAMOCHODY I SPRZĘT CIĘŻKI
Nie ma firmy budowlanej bez sprzętu ciężkiego czy choćby jednego samochodu. Moduł ten umożliwia ewidencjonowanie samochodów i sprzętu ciężkiego w Twojej firmie. Oprócz podstawowych informacji o samochodzie czy koparce, na bieżąco możesz śledzić co, gdzie i kiedy było w danym sprzęcie naprawiane oraz jaki jest łączny koszt tych napraw. Użyteczną funkcją tego modułu jest też informowanie o zbliżających się terminach przeglądów i ubezpieczeń.

SPRZĘT I DZIERŻAWY
Moduł ten umożliwia zbieranie informacji na temat sprzętu znajdującego się w firmie. Oprócz standardowych danych takich jak nazwa i opis sprzętu, można podać także jego wartość oraz aktualną ilość na stanie.
Podmoduł dzierżawy
Sprzęt dostępny w firmie, może być także wynajmowany (lub po prostu przypisywany do jednej z Twoich budów na której aktualnie się znajduje). Teraz już nigdy nie zapomnisz, kto kiedy, za jaką kwotę i na jak długo wypożyczył sprzęt z Twojej firmy.
Podmoduł klienci
Wypożyczanie sprzętu nie jest możliwe bez bazy klientów, którą możesz systematycznie tworzyć podczas wypożyczania kolejnego sprzętu z Twojego asortymentu.

PRACOWNICY
Lista pracowników zatrudnionych w Twojej firmie wraz z danymi teleadresowymi.
Podmoduł Karta godzin
Dla każdego pracownika w danym dniu można przypisać jak długo i na której budowie pracował (dane pobierane z modułu Budowy). Można wybrać czynność (praca, urlop, chorobowe) dla każdego dnia, określić stawki godzinowe oraz premie dla pracownika. Moduł ten, pozwala także śledzić zaliczki wypłacane pracownikowi i obciążenia (np. za tankowanie samochodu).

FAKTURY
Aplikacja dostarcza wielu funkcji przydatnych w obsłudze firmy budowlanej. Kolejną jest możliwość wystawiania faktur. Zapomnij o dodatkowych programach do generowania dokumentów sprzedaży. Teraz wszystko możesz mieć zintegrowane w jednym miejscu.

copyright © ptsoft.pl